Perfekcyjnie.

Pienińska Willa ALeksandrówka

Tlenoterapia

Jednorazowy 85 zł
3 zabiegi 240 zł
5 zabiegów 360 zł
10 zabiegów 680 zł

Komora Hiperbaryczna

Komora hiperbaryczna pozwala więc na znaczne zwiększenie stężenia tlenu we krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym, a także w limfie. Dzięki komorze hiperbarycznej więcej tlenu może zostać dostarczone do tkanek i komórek organizmu, co wykorzystuje się w terapii wielu różnorodnych schorzeń.

 • zatrucie tlenkiem węgla (CO);
 • ostre niedokrwienia tkanek;
 • zatory powietrzne i zatory gazowe;
 • zapalenia i martwice w obrębie kości;
 • urazy wielonarządowe;
 • ropnie wewnątrzczaszkowe;
 • przewlekłe rany, które nie goją się po zastosowaniu typowego leczenia – należy tutaj wymienić przede wszystkim odleżyny, owrzodzenia powstałe w wyniku przewlekłej niewydolności żylnej, stopę cukrzycową, ale także zakażenie ran pourazowych i przeszczepy skóry zagrożone martwicą;
 • oparzenia termiczne – oparzenia, które kwalifikują się do takiego leczenia, to oparzenia II stopnia, które zajmują powyżej 10% powierzchni ciała (warunek ten dotyczy dzieci) i oparzenia III stopnia obejmujące powierzchnię powyżej 20% (u osób dorosłych);
 • promienica – jest to schorzenie bakteryjne, które objawia się między innymi pojawianiem się na skórze guzów, czasami zmian ropnych, a konsekwencji – nawet martwicy skóry;
 • choroba dekompresyjna – schorzenie często występujące u nurków i osób pracujących w kopalniach, wynika z przebywania w warunkach, gdzie szybko zmienia się ciśnienie zewnętrzne. Jej istotą jest wytrącanie się pęcherzyków azotu we krwi i innych płynach ustrojowych organizmu. Objawia się typowo świądem, uszkodzeniem układu nerwowego, a konsekwencji paraliżem i zgonem pacjenta;
 • martwicze, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego;
 • nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy.

Przeciwwskazania

Warto też wymienić przeciwwskazania względne, w przypadku istnienia których to zespół medyków podejmuje decyzję o ewentualnym włączeniu terapii hiperbarycznej. Do przeciwwskazań względnych należy:
 • ciąża – w tym stanie lekarze decydują się na zastosowanie komory hiperbarycznej praktycznie tylko w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla (CO);
 • rozsiana choroba nowotworowa;
 • gorączka, infekcje układu oddechowego;
 • padaczka;
 • przebyte operacje w obrębie ucha i klatki piersiowej;
 • rozedma płuc – czyli schorzenie, którego istotą jest zniszczenie oskrzelików i nadmierne upowietrznienie płuc.

Komora hiperbaryczna pozwala więc na znaczne zwiększenie stężenia tlenu we krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym, a także w limfie. Dzięki komorze hiperbarycznej więcej tlenu może zostać dostarczone do tkanek i komórek organizmu, co wykorzystuje się w terapii wielu różnorodnych schorzeń.